نه نکته درباره افزایش انگیزه کارگروهی آزادکاران که نباید از دست بدهید!

تقریبا نزدیک به ۴۰% شاغلین در آمریکا خود را آزادکار معرفی می نمایند، کار از راه دور و از خانه در واقع یک مدل کاری جدید در حال رواج است که هیچ کارفرمایی از وسوسه آن در امان نیست. برای کارفرمایان کار از راه دور چالش تشکیل تیم از راه دور و در عین حال مزایای بیشماری به همراه دارد. در واقع یکی از مهمترین چالش های کارفرمایان حفظ روحیه و انگیزه آزادکاران است.

چگونه انگیزه آزادکاران را افزایش دهیم

چگونه انگیزه آزادکاران را افزایش دهیم؟

Business Baker  اینفوگرافیک جالبی درباره ایجاد انگیزه میان آزادکاران طراحی نموده است.

ساخت یک گروه مجازی در شبکه اجتماعی برای گروه آزادکاران

طبق نظر نویسنده مشهور پاتریک لانچونی، یکی از موانع پیشرفت کارگروهی آزادکاران  در واقع عدم شناخت و اعتماد فی مابین است. اینفوگرافیک Business Baker به کارفرماین توصیه می کند که یک گروه مجازی در شبکه اجتماعی به منظور برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات شخصی و شناخت بیشتر میان اعضای گروه  ایجاد نماید. گپ و گفتگو ده دقیقه ای در ابتدا جلسه کاری از راه دور می تواند در ایجاد شناخت طرفین و افزایش اعتماد میان آزادکاران موثر باشد.

آزادکاران

تدارک شرایط ارتقا شغلی و توسعه مهارت های تخصصی

تقریبا ۷۶% نظریه پردازان معتقدند که ایجاد فرصت ارتقا شغلی و توسعه مهارت های تخصصی یکی از تاثیرگذارترین شرایطیست که سازمانها می توانند برای کارمندان خود فراهم نمایند. درست است که کارمندان شما آزادکار هستند ولی این بدان معنی نیست که شما حق داردید آنان را از موقعیت ارتقا شغلی و توسعه مهارت های تخصص محروم نمایید.

کنترل بهره وری بجای مدیریت زمان

در حقیقت مدیریت زمان افراد آزادکار می تواند اثر منفی داشته باشد و به آنها حس بی اعتمادی القا نماید. طبق اطلاعات ارائه شده در اینفوگرافیک آزادکاران تمایل دارند که برای برنامه ریزی امور و وظایف محوله از آزادی عمل برخوردار باشند تا نتیجه کار با ۳۵% بهره وری همراه باشد. بجای اینکه تمرکز خود را بر کنترل زمان کاری آزادکاران قرار دهید بهتر است توجه خود را به آنچه وظیفه تیم و هدف کارگروهی آنان است معطوف نمایید.

به محیط کاری کارمندان خود ابراز علاقه نمایید

آیا می دانستید که سازندگان وردپرس به آزادکاران پیشنهاد ۲۰۰۰دلاری برای شادسازی فضای کاری منزلشان می دهند؟ نیروی کار شاد به معنی تولید محصول با انگیزه تر است. در نتیجه با فراهم سازی محیط کاری شاد در منزل آزادکاران شما بهره وری و محصول کار تیم را افزایش می دهید.

منبع:https://smallbiztrends.com