مشاوره مالی و حسابداری

شرکت‌های SME نیاز به خدمات مالی و حسابداری متنوعی دارند. با توجه به زیرساخت‌های مالی-تکنولوژی شرکت سپیدتک، ارائه خدمات زیر برای شرکت‌ها و سازمان‌ها، متداول می‌باشد:

  • تنظیم صورت‌های مالی (تلفیقی، فصلی، …)
  • تنظیم صورت‌های مالی بر اساس استاندارد IFRS
  • حسابداری بهای تمام‌شده
  • بودجه‌ریزی عملیاتی و سرمایه‌ای
  • حسابداری خدمات
  • استقرار سیستم‌های جامع مالی (انبار، حقوق و دست‌مزد و حسابداری)

برای دریافت خدمات مالی و مشاوره‌ای با ما تماس بگیرید.