کارگاه سفارشی سازمانی

برگزاری دوره‌های آموزشی به شکل کارگاهی، از جمله خدمات قابل ارائه به مشتریان شرکت است. در این دوره‌ها، تمرکز سازمان بر روی ارائه محتوایی است که به شکل عملی، دانش و علوم موردنیاز مشتریان را عرضه نماید و ضمن ایجاد ورزیدگی‌های ذهنی، کاربری قابل لمس و عملی نیز داشته باشد. عناوین کارگاه‌های شرکت که برای مخاطبان متنوعی برگزارشده و می‌شود، به شرح زیر است:

  • راه‌اندازی کسب و کار (Startup)
  • آشنایی با مفاهیم و اصول فین‌تک
  • توسعه کسب و کار
  • توسعه مشارکت‌های مردمی
  • بازاریابی و فروش پروژه
  • توانمندسازی (فردی-گروهی) مدیران
  • توانمندسازی (فردی-گروهی) کارکنان
  • توانمندسازی (فردی-گروهی) عمومی افراد
  • مذاکرات تجاری
  • روش‌های تأمین مالی

برای ثبت‌نام در کارگاه‌های فوق و دریافت برنامه زمانی دوره‌ها، این جا را کلیک کنید.