کارگاه در حال برگزاری …

کارگاه‌هایی که شرکت برگزار می‌نماید، بر اساس نیاز مشتریان خاص و مخاطبان عام شناسایی شده و به صورت مستمر طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

فناوری مالی (فین‌تک)

همبستگی خلاق (توسعه فردی-گروهی)کارآفرینی با IT

سرمایه گذاری خرد

مرداد۹۷/۵/۲۴- ۹ تا ۱۳
شهریور۹۷/۶/۲۴- ۹ تا ۱۳
مهر۹۷/۷/۲۵- ۹ تا ۱۳
آبان۹۷/۸/۲۳- ۹ تا ۱۳
آذر
دی
بهمن

برای شرکت در دوره‌های مورد نظر خود، بر روی تاریخ دوره کلیک کنید تا به صفحه ثبت نام آنلاین وارد شوید.