گزارشی از بیزینس فین‌تک کوچک

فین‌تک‌ها راه ارائه خدمات به کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMBs) را پیدا کرده‌اند، درحالی که سودآوری دارند، و شرکت‌ها روی آن اقدام می‌کنند.

SMB ها از لحاظ تاریخی توسط ارائه‌دهندگان خدمات مالی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند اماشروع به تغییر می‌کنند چون که فین‌تک‌ها و شرکت‌های بزرگ به گسترش خدمات بر اساس SMB ادامه می‌دهند.

این گزارش به بخش‌هایی که شرکت‌کنندگان در هنگام ارائه خدمات مالی از جمله خدمات اعتباری، خدمات کسب و کار دیجیتال و حساب‌های بانکی از طریق SMB شکست خورده‌اند، نگاه می‌کنند و مثال‌هایی از جایی که فین‌تک با موفقیت این شکاف‌ها را پر کرده است، میزند. همچنین نمونه‌هایی از incumbentها را معرفی می‌کند که تولیدات SMB جدید تولید می‌کنند و قضاوت ما در مورد اینکه کدام تامین‌کننده – فین‌تک یا incumbent- در هر کدام از قسمت‌های بازارِ SMB غالب هستند.

برخی نکات کلیدی:

  • SMB ها به صورت سراسری از ارائه‌دهندگان خدمات مالی کم شده‌اند، زیرا درآمد کمتری نسبت به شرکت‌های بزرگ دارند، اما هم‌چنان تقاضای خدمات پیشرفته‌تر از سوی مصرف‌کنندگان وجود دارد. در نتیجه، اعتباری را در موسسات مالیِ میراث ایجاد می‌کنند.
  • فین‌تک‌ها اکنون راه‌هایی را برای خدمت به حتی کوچک‌ترین شرکت‌ها پیدا می‌کنند، در حالی که در واقع انتظار دارند که سود خود را به دست آورند – و این بازی را در فضای SMB تغییر می‌دهد.
  • فین‌تک‌ها در سه حوزه اصلی به SMBها خدمات ارائه می‌ککند: تامین اعتبار، دسترسی به سرویس‌ های حیاتی کسب و کار و تامین حساب‌های بانکی.
  • ارائه دهندگان معتبر با مشارکت با فین‌تک‌ها و یا ایجاد خدمات در خانه با محصولات خود، مبارزه می‌کنند. JPMorgan, Barclays, NatWest و BBVA تنها چند بانک از شمار بانک‌هایی هستند که از تکنولوژی جدید استفاده می‌کنند تا خدمات SMB را بهتر کنند.
  • بعضی از مناطق بازارِ SMB همچنان تحت تاثیر شرکت‌های معتبر قرار می‌گیرند، در حالیکه فناوری‌های موفق روی این مشتریان در سایر مناطق برنده خواهند شد.

در گزارش کامل:

  • نکات مهم در مورداینکه چرا incumbentها در ارائه خدمات به SMBها شکست خوردند؟
  • طرح‌هایی که در آن فین‌تک‌ها با موفقیت از لحاظ جمعیت-شناختی خدمت می‌کنند
  • توضیح می‌دهد که چگونه بازیکنان خدمات مالی میراثی در حال مبارزه هستند
  • نشان می دهد که چه نوع ارائه‌دهنده‌ای در هر منطقه برنده خواهد شد

–>> گزارش کامل

منبع:

 .businessinsider.com – Oct. 4, 2017, 8:58 PM