تبلیغات ویدئویی آنلاین
تبلیغات ویدئویی آنلاین

تبلیغات ویدئویی آنلاین خیلی موثرتر و کارآمدتر از بنرهای تبلیغاتی عمل می‌کنند

بر اساس آخرین گزارش Bureau UK/PWC مشتریان دیدن کلیپ های تبلیغاتی آنلاین را به بنرهای تبلیغاتی ترجیح می دهند .
در نیمه اول سال ۲۰۱۷ , تبلیغ کنندگان حدود ۶۹۹ میلیون دلاررا صرف کلیپهای تبلیغاتی – ۴۶% افزایش سالانه – اختصاص داده اند و این در حالی بود که تبلیغات بنری تنها با کمتر از ۲% افزایش به ۶۸۵ میلیون دلار رسیده است .
کلیپ های تبلیغاتی خیلی سریعتر از بقیه روش ها رو به رشد است و حدود ۵۳ % از تبلیغ کنندگان به نمایش کلیپ های تبلیغاتی میپردازند .
JON MOU اظهار می دارد مدت زمانی که مشتریان صرف تماشای تبلیغات زنده می کنند در سال های اخیر بطور چشم گیری افزایش پیدا کرده است.
بنابراین کلیدهای تبلیغاتی که امروزه رشد روزافزونی دارند تغییر بزرگی ذدر نحوه نگرش و تصمیم گیری مصرف کننده گذاشته است.
براساس اطلاعات یوگو بنظر می آید مدت زمانی که افراد صرف تماشای کلیپ های کوتاه می کنند در طول سه سال گذشته سه برابر شده است. ( از۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷) از کلیپ های ۵۱ دقیقه ای گرفته تا ۲ ساعتی, یعنی هفته ای حدودا ۲۱ دقیقه.
امروزه ویدئوهای تبلیغاتی بیشترین حجم از انواع روش های تبلیغات را دارند و مجبوبیت بیشتری هم در بین مردم پیدا کردند.
دیوکانسل می گوید : “هیچ شکی وجود ندارد که کلیپ های تبلیغاتی مهم ترین و قویترین شکل دنیای دیجیتالی هستند.
افزایش پخش آنها به صورت زنده , باعث ارتقاء خلاقیت , کیفیت وقدرت ارزیابی در کنار تاثیرگذاری بی نظیر آن شده است.”
هم اکنون زمان آن رسیده که شاهد نتایج قدرتمندی باشیم که این کلیپ ها برای تبلیغات دارند.
نمایش تبلیغات بطور کلی دارای رشد ۱۸ درصدی یعنی حدود دو بیلیون دلار می باشد؛ در حالی که رشد تحقیقات حدود ۱۵ درصد یعنی حدود ۸/۲ بیلیون دلار و روش طبقه بندی بدون هیچ گونه رشدی حدود ۶۹۲ میلیون دلار. بنابراین تبلیغات شفاهی و دیجیتالی در نیمه اول سال ۲۰۱۷ به رشد ۸/۱۳ درصدی یعنی حدود ۵۶/۵ بیلیون دلار رسیده است.
تبلیغاتی که در شبکه های اجتماعی نمایش داده شده اند به رشد ۴۲ درصدی یعنی ۰۵/۱ بیلیون دلار رسیده است که حدودا بیش از نیمی از کل تبلیغات (۵۳درصد) را به خود اختصاص داده است.
MUE اضافه می کند: ” تاریخ نشان می دهد که رشد تبلیغات دیجیتالی موضوع اصلی و مهمی است، در واقع تنها یک عامل در موفقیت صنعت و شغل وجود دارد و همان زمانی که IAB UIC وارد ۲۱سالگی اش می شود، زمانی است که توجه ها به سمت خلاقیت و ابتکاراتی که باعث پایداری رونق صنعت می شوند, جلب شده است و همچنین بهترین محیط را برای تبلیغ کنندگان بوجود آورده است.”