آینده ی راه حل ها و تکنولوژی های بلوچین

این مطلب پیش نمایشی از یک گزارش تحقیقاتی درباره ی سرویس تحقیقاتی برتر هوش کسب و کار است.

تقریباً هر بانک جهانی در تلاش است تا با تکنولوژی بلوچین (بلاک چین)، از صرفه جویی هزینه‌ها و بهره وری عملیاتی وعده داده شده، رها گردد. بانک ها به روش های مختلفی مثل تکنولوژی های مشارکتی، شرکت در کنسرسیوم های جهانی و همچنین ایجاد راه حل های داخلی خود، فناوری را مورد بررسی قرار می دهند.

بلاک چین
بلاک چین

در این گزارش، هوش کسب و کار این مورد را بررسی می‌کند که بانک ها چرا و از طریق چه روش هایی تکنولوژی بلوچین ( بلاک چین ) را ارزیابی می کنند و جزئیات بیشتری را در زمینه ی سه تلاش مهم بلوچین ( بلاک چین ) بانکها مبنی بر مصاحبات برجسته ارائه می‌دهد و دیگر آزمایشات مهم مبتنی بر بلوچین ( بلاک چین ) که توسط بانک های جهانی انجام شده را مورد توجه قرار می دهد. همچنین در مورد روندهای مشابهی که در ظهور تکنولوژی ها در چندین سال آینده تأثیر دارند و عوامل مهم موفقیت بانک ها در اجرای راه حل های مبتنی بر بلوچین ( بلاک چین ) بحث خواهد کرد.

در اینجا برخی از اقدامات مهم این گزارش بیان شده است:

۱- بیشتر بانک ها در صدد استفاده از تکنولوژی بلوچین ( بلاک چین ) به منظور کاهش فرایندهای ساده و کاهش هزینه‌ها هستند. هرچند، آنها نیز در صدد استفاده از مزایای اضافی، از جمله افزایش رقابت با فین تک و توانایی کاربرد یک تکنولوژی ایجاد مدل های جدید کسب و کار می باشند.

۲- بانکها تمرکز خود را افزایش داده و به طور فزاینده ای در حال کار بر روی موارد ملموس تکنولوژی بلوچین ( بلاک چین ) هستند که مسایل واقعی پیش روی کسب و کارشان را حل می‌کند.

۳- تنظیم کنندگان علاقه زیادی به تکنولوژی بلوچین ( بلاک چین ) دارند و آنها در حال کار در کنار بانک های بزرگ برای ایجاد چهارچوب های قانونی هستند

۴- راه حل های مبتنی بر بلوچین ( بلاک چین ) در حوزه های مختلف خدمات مالی ارائه می‌دهند. موفق ترین راه حل ها به حل مشکلات خاص بانک ها می پردازند و یک شبکه جهانی بزرگ را جهت ایجاد مزایای فراوان جذب می کنند.

بلاک چین
بلاک چین

در این گزارش، به طور کامل:

تجربیات بانکها با تکنولوژی بلوچین ( بلاک چین ) ارائه می شود. جزئیات پروژه های بلوچین ( بلاک چین ) در سه بانک مهم_ یو بی اس، کردیت سوییس، و بانکو سانتاندر_ بر مبنای مصاحبه‌های کامل و جامع ارائه می شوند. روند های مشابه مورد بررسی قرار می‌گیرند که در طی چندین سال آینده در تکنولوژی پدیدار می‌شوند. عواملی مورد بررسی قرار می گیرند که برای موفقیت بانکها جهت اجرای راه حل های مبتنی بر بلوچین ( بلاک چین ) مهم هستند.