شرکت Salesforce با آینده مواجه است و بر اساس آن رفتار می کند

این موضوع دیگر یک راز نیست که برای سالهای زیادی رهبران شرکت Salesforce اهمیت یکپارچگی را برای موفقیت خود نادیده می گرفتند. بسیاری از افراد پیشنهاد کرده اند که مدیران در این امر بازنگری کنند اما هیچ یک موفق نشده اند. تا اینکه به زمان حال رسیده ایم، سوال اینجاست که چه چیزی تغییر کرده است؟ برای پاسخ دادن به این سوال در ادامه همراه سپید تک باشید.

نقطه پایان یکپارچه سازی سنتی برنامه هایی هستند که برای اتصال به ترجمه نیاز دارند؛ به طور خاص می توان اشاره کرد نقاط انتهایی یکپارچه سازی کسب و کارهای دیجیتال، برنامه ها، سرویس ها و رویدادهایی هستند که خودشان بلوک های سازنده راه حل هایی هستند که نیاز به مونتاژ دارند. به آرامی و بدون جلب توجه زیاد، معنای “ادغام” دچار تغییر شد و تحول دیجیتال با این تغییر در ارتباط است.
کسب و کار دیجیتال یکپارچگی را از تلفیق معنایی را که در برنامه های کاربردی وجود ندارد به مونتاژ اجزای عملکردی تغییر داده است.
با این تغییر، بحث یکپارچگی از یک مساله فرعی و تکنیکی به مرکز عمل منتقل می شود. ادغام در حال حاضر نه تنها باید شامل ترجمه کلاسیک باشد بلکه همچنین باید واسطه ای برای لایه های API ، برپایی رویداد و شکل گیری اکوسیستم ها باشد. پدیده یکپارچگی به عنوان سیستم عصبی یک کسب و کار دیجیتال ظاهر می شود (نگاه کنید به شکل).
یک کسب و کار دیجیتال موفق بدون یکپارچه‌سازی در معنای بزرگتر آن به وجود نمی آید. هر سازمان یک پلت فرم ادغام ترکیبی را ایجاد خواهد کرد. این موضوعی است که تاکنون در صنعت تغییر کرده است. در بحث مورد اشاره شرکت Salesforce موضع خود را در مورد ادغام برای داشتن جایگاه قوی تر در کسب‌وکار دیجیتال تغییر داده است و ۶٫۵ میلیارد دلار برای Mulesoft پرداخت کرده است.
حصول موفقیت همیشه با خطر همراه است و در این مورد استثنایی وجود ندارد. باید اشاره کرد که موفقیت و پایداری بینش در طول زمان تضمین نشده است. آیا وظایف “yes software ” سرعت پیشرفت شرکت Salesforce را کاهش می دهد ؟ آیا مردم به خوبی با هم کار خواهند کرد؟ این موضوع در آینده مشخص می شود اما در حال حاضر، به نظر می رسد شرکت Salesforce مشتری خود را دقیقا در جهتی که لزوم حرکت در آن احساس می شود، هدایت می کنند.

منبع : gartner