رئیس شما برای بازخوردی سخت در مقابل شما نشسته است: شما به اندازه کافی مسئولیت پذیری و وجدان کاری ندارید. او اشاره می کند که شما چندین بار مهلت را از داده اید و یک روند شکست در یادآوری جزئیات هم را از خود نشان داده اید. نخست، شما حالت دفاعی به خود می گیرید، اما آنچه که او فقط شخصیت شما را توصیف می کند. یا ممکن است عوامل خارجی را مقصر بدانید. این اتفاق افتاده چون طوفان برف و باران آمد و قدرت را از دست شما خارج کرد! با این حال، در نهایت متوجه خواهید شد که آینده شغلی و حرفه ای شما ممکن است به بازخوردی که به رئیستان می دهید و نشان دادن مسئولیت پیشتر بستگی داشته باشد.

اگر چنین اتفاقی برای شما هم افتاده است و می خواهید که  کاری برای آن بکنید، بدانید که تنها نیستید. خیلی از مردم هستند که می خواهند حداقل برخی از جنبه های شخصیت خود را تغییر دهند و مسئولیت پذیری در صدر این فهرست قرار دارید. خب! علم درباره چگونگی افزایش وجدان کاری و مسئولیت پذیری چه می گوید؟ آیا کار خاصی وجود دارد که می توانید انجام دهید تا وظیفه شناس تر شوید؟

مسئولیت پذیری
مسئولیت پذیری

نظر کارشناسان

بسیاری از افراد، از جمله بعضی کارشناسان، شخصیت را چیز نسبتا پایداری در طول زمان می دانند. به عبارت دیگر، اینکه چه کسی هستید، هنگامی که یک فرد بالغ می شوید، ویژگی های اصلی خود را می بینید ولی با این حال ممکن است کمی تکامل پیدا کنید- برون گرایی شما، توافق پذیری،روان رنجوری، آزاداندیشی و بله مسئولیت پذیری شما تغییر نخواهد کرد.

اما این اعتقاد گسترده به عدم تغییر شخصیت، نا به جاست. افراد می توانند از طریق توسعه خود، وقایع و فرآیندهای سازمانی، و رویدادهای خارجی شخصیت های خود را تغییر دهند.در یک بررسی اخیر، در مورد تغییر شخصیت تحقیقی را ترتیب دادیم. چیزی که متوجه شدیم این است که مردم می توانند با درگیر شدن در فعالیت هایی با سه معیار تغییرات مثبتی را در شخصیت خود ایجاد کنند: احساس مهم بودن، لذت بخش بودن و موافق بودن با ارزش هایشان.

به ریشه این مسئله فکر کنید که چه چیزی باعث می شود که شما کارتان را به درستی انجام ندهید. به عنوان مثال، اگر پروژه ای را درست انجام نمی دهید، این به این علت است که شما پروژه ای را که در حال کار بر روی آن هستید یا کاری که انجام می دهید، بی اهمیت می دانید؟ یا پروژه یا کار غیر قابل تحمل است؟ آیا با ارزش های شما در تقابل است؟ فکر کنید و اگر می توانید آن ها را شناسایی کنید و با رئیس خود در میان بگذارید. او ممکن است بتواند توضیح دهد چرا برخی از کارهایی که به نظر شما مهم نیست به موفقیت کسب و کار کمک می کند یا شاید بخواهد وظایفی که برای توانایی های شما مناسب تر هستند، را به شما بسپارد.

اگر نمی توانید وظایفی را که باید انجام دهید تغییر دهید – با آن مواجه شوید، رئیسی که چالش شما را می بیند، به احتمال زیاد ماموریت دلچسبی به شما نخواهد داد البته تا زمانی که بتوانید تغییری در نحوه کار ایجاد کنید- سعی کنید تغییری در مورد آنها داشته باشید.

در مورد همکارنتان صحبت کنید، چگونه با آن ها ارتباط برقرار می کنید؟ بخشی از چالش شما در انجام درست وظیفه تان ممکن است به خاطر رابطه ای که با آن ها دارید باشد- اوضاع بهتر خواهد شد اگر این یک مشکل را حل کنید، با همکاران بیشتر بجوشید و تعاملات خود با آن ها راچه در محل کار و چه در خارج از آن افزایش دهید. تحقیقات نشان می دهد که سرمایه گذاری در فعالیت های مشترک با همکاران در انجام درست وظایف تاثیر می گذارد، حتی فعالیت های تفریحی با آن ها. از جمله حضور در دفاتر هم، ناهار و صرف نوشیدنی در اداره.

در نهایت، می توانید از طریق آموزش یا مداخلات بالینی پیشرفت کنید. در تنها چهار هفته درمان، افراد می توانند نیمی از تغییراتی را که معمولا در طول عمر تجربه می کنند تجربه کنند. علاوه بر این، شواهدی از کاهش تأثیر مداخلات در طول زمان وجود ندارد.

منبع : hbr