طبق آخرین آمار منتشر شده توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت، سهم اشتغال بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در سال ۹۶ ، همگی رشد قابل قبولی نسبت به سال ۹۵ را به ثبت رسانده‌اند.

این گزارش همچنین می‌افزاید: برآوردها نشان می‌دهد که در پنج سال آینده به طور متوسط سالیانه ۲.۵ درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد. این موضوع توجه جدی به اشتغال زایی فعالیت‌های اقتصادی به منظور جذب نیروی کار به خصوص جوانان جویای اشتغال و کار را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

اشتغال
اشتغال

درصد شاغلان فعال در بخش کشاورزی با وجود خشکسالی‌های اخیر، ۱۷٫۶ درصد بوده است. در این میان بیشترین رشد برای شهر یزد بوده است. این رقم حاکی از رشد اقتصادی صنعت کشاورزی در بخش‌هایی چون زراعت، دام‌پروری، شکار، جنگلبانی، ماهی گیری و غیره در سال ۹۶ است.

سهم درصد شاغلان فعال در بخش صنعت در سال ۹۶، ۳۲ درصد تخمین زده شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که کدام یک از صنایع سهم بیشتری از شاغلان را جذب کرده‌اند. طبق آمار، صنایع موادغذایی و آشامیدنی با ۱۶٫۵ درصد، بیشترین سهم از شاغلان کارگاه‌های صنعتی را در سال ۹۶،  به‌خود اختصاص داده است. گرچه در هر کارگاه صنایع موادغذایی و آشامیدنی به طور متوسط ۷۸ نفر شاغل هستند، اما به‌دلیل اینکه تعداد زیادی کارگاه در این صنعت فعال هستند، بنابراین سهم بالایی از اشتغال صنعتی را نیز به خود اختصاص داد.

اما بیشترین میزان سهم ازاشتغال، متعلق به بخش خدمات می‌باشد، که معادل ۵۰٫۴ درصد می‌باشد. علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: “اگر وضعیت اشتغال در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود که اشتغال در دو بخش کشاورزی و صنعت کمتر از بخش خدمات است و این روند در چند سال گذشته بیشتر شده است.”

لازم به ذکر است که بیشترین میزان رشد اشتغال در بخش خدمات، مربوط به خدمات حمل و نقل می‌باشد.

مطالب بیشتر :