فناوری IRM و مدیریت ریسک مشتری

فناوری IRM، یک فناوری پیشرفته از شاخه‌ی مدیریت ریسک مشتری است که به شرکت‌ها و کسب و کارها کمک می‌کند تا دو عامل اساسی موفقیت یعنی تعادل و توازن را ارائه دهد. اما، چگونه این فناوری، راه کارها و عوامل موفقیت را ارائه می‌دهد؟

ارائه دو عامل اساسی موفقیت توسط فناوری IRM

آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده که درحال راندن اتومییل‌تان در جاده باشید و متوجه شوید که جاده ناهموارتر از همیشه است؟ آیا ماشین به طور عجیب و غریبی به چپ و راست می‌رود؟ این علائم، نشان می‌دهد که چرخ‌های اتومبیل شما، متوازن و متعادل نیست. همین امر می‌تواند برای مشتریان فناوری مدیریت یکپارچه ریسک نیز اتفاق بیافتد.

فناوری IRM یا همان فناوری مدیریت یکپارچه ریسک، دو عامل موفقیت یعنی تعادل و تراز را ارائه می‌دهد. اما آن‌ها چگونه این عوامل موفقیت را ارائه می‌دهند؟ مانند یک ماشین که ۴ چرخ دارد، فناوری IRM نیز راه حل های خود را با چهار هدف اصلی کسب و کار فراهم می‌کند:

 • عملکرد بهتر
 • انعطاف پذیری قوی‌تر
 • اطمینان بیشتر
 • انطباق موثرتر

برای رسیدن به موفقیت، فناوری IRM، باید به کسب و کارها و شرکت‌ها کمک کند تا تعادل میان این اهداف را حفظ کنند و هم زمان باید اطمینان حاصل کند که هماهنگی بین اهداف مدیریت و خطرات و ریسک سهامداران اصلی مانند هیئت مدیره، مدیر ارشد، تنظیم‌کننده و سرمایه گذار همچنان ادامه دارد.

گارتنر، راه حل‌های فناوری IRM، برای چگونگی حفظ «تعادل» را ارزیابی می‌کند و در ادامه ۶ عامل را بیان می‌کند:

 1.  مدیریت ریسک دیجیتال
 2.  مدیریت ریسک فروشنده
 3.  مدیریت تداوم کسب و کار
 4.  مدیریت حسابرسی
 5.  سازگاری و نظارت بر شرکت‌ها
 6.  مدیریت حقوقی سازمانی

به علاوه، گارتنر چگونگی کسب موفقیت و حفظ «توازن» را نیز با عوامل زیر در فناوری IRM، ارزیابی می ‌کند:

 1. مستند سازی و ارزیابی خطر و کنترل آن
 2. مدیریت حادثه
 3. برنامه ریزی اقدامات کاهش خطر
 4.  نظارت و گزارش شاخص‌های کلیدی خطر
 5.  معیارهای ریسک و تجزیه و تحلیل آن

در حال حاضر، ۳۰ درصد از شرکت‌های بزرگ از فناوری IRM، برای حفظ تعادل و هماهنگی سازمان خود استفاده می‌کنند. گارتنر پیش‌ بینی می‌کند که تا سال ۲۰۲۱، ۵۰ درصد از شرکت‌های بزرگ، به شیوه‌ای مشابه از راه حل‌های فناوری IRM استفاده خواهند کرد.