طرز فکر مدیران درباره فناوری و توقف آن

در چالش طرز فکر مدیران درباره فناوری، اغلب مواردی بیان می شود که مدیران اجرایی و رهبران کسب و کار درباره فناوری، پیش بینی نشده بیان می کنند.

« به یقین فناوری، یک بیت آسان است »

این یکی از عبارات بامزه و در واقع طرز فکر مدیران درباره فناوری ست که می‌تواند در زندگی روزمره هر شرکت، به طور بی رحمانه ای مانند یک حقیقت واضح و متفق القول، تکرار شود.

۵ دلیل قوی برای عدم استفاده از این عبارات

  • اول این یک تعمیم فراگیر و کلی ست. در سطح استراتژیک، ممکن است برخی از فناوری ها،  نسبتا شناخته شده، به خوبی مورد استفاده قرار بگیرند و به راحتی قابل اجرا باشند؛ اما بسیاری ار فناوری ها هم وجود دارند که این شرایط را ندارند.                                  مدیرعامل با استفاده از چنین عباراتی در تمام فناوری ها، خطرات ناگهانی واقعیت های عصر دیجیتال را که به کمک آن، می تواند شرکت را هدایت کند، رد می‌کند. منظور شما از فناوری چیست؟ طراحی تجربه کاربری، علم داده، معماری سیستم های متصل، ایجاد الگوریتم IoT یا شبکه عصبی مبتنی بر امنیت سایبری؟
  • دوم اگر فناوری، یک بیت آسان است پس بیت سخت چیست؟ فروش، بازاریابی، استراتژی، مالی می تواند باشد؟                                                                    می‌توانیم همه پیچیدگی های دیگر جنبه های مدل عملیاتی کسب و کار را احیا کنیم. اما از نظر آنان سادگی بخش فناوری به طور ذاتی مشخص نیست.
  • سوم این طرز تفکر مدیران درباره فناوری، توهماتی خودخواهانه است. اگر شما به عنوان یک مدیرعامل، متوجه شدید که تکنولوژی یک بیت آسان است؛ این احتمال وجود دارد که شرکت، خود را در قلمرو فناوری جدیدتر و نوآورانه تر گسترش ندهد.
  • چهارم، شما می‌خواهید در سال های آینده، بهترین تکنسین ها را داشته باشید و روی محصولات و خدمات خود کار کنید. تکنسین ها و نیروهای با استعداد و متخصص، به شرکت هایی که رهبران آنها، کار تکنیسین ها را، بی اهمیت می‌دانند، جذب نخواهند شد.
  • و در آخر ، احتمالا استفاده از این عبارت نادرست، سبب می شود مدیران اجرایی و رهبران شرکت ها، توانایی قضاوت و رهبری خود را به سمت سرمایه  گذاران، سوق دهند. به خصوص، در زمانی که غول های دیجیتال، به صنایع بیشتری حمله می‌کنند.

معمولا، مدیران پیروانی نیز دارند. مسلما رهبران ارشد مدیران، طرز تفکر و بیاناتشان درباره فناوری را مداوم به تیم های خود می‌گویند. و این، می‌تواند سبب تقویت فرهنگی در سازمان  شود که به فلج شدن آن سازمان بیانجامد.