اینترنت اشیاء (IOT)

در این مقاله، به این موضوع که چگونه اپلیکیشن‌ها، به کمک اینترنت اشیاء یا IOT می‌آیند، می‌پردازیم. تصویر پایین، پیش نمایشی از یک گزارش تحقیقاتی در مورد اطلاعات داخلی کسب و کار و سرویس تحقیق حق بیمه کسب و کار است.

اینترنت اشیا - IOT
اینترنت اشیا

اینترنت اشیاء (IOT) به سرعت در حال رشد است، زیرا شرکت‌های سراسر جهان هر روز هزاران دستگاه را برای انجام این تکنولوژی متصل می‌کنند. در پشت صحنه‌ی فعالیت این دستگاه‌ها، بخشی به ارزش صدها میلیارد دلار از IOT وجود دارد.

بسترهای نرم افزاری مانند نقاط اتصالی هستند که IOTها را به هم متصل نگه می‌دارند، و به کاربران اجازه می‌دهند تا از مزایای بالقوه‌ی این دستگاه‌های متصل استفاده کنند. این سیستم عامل‌ها(بسترهای نرم  افزاری)، اجازه می‌دهند تا IOT بتواند به هدف طراحی آن، دست بیابد.

در گزارش جدیدی که انجام شده است، اطلاعات کسب و کار داخلی به بررسی ائوزینم های پلتفرم IoT می‌پردازد. ما ظرفیت بازار را اندازه می گیریم و میزان رشد اولیه را شناسایی می کنیم که این رشد اولیه برای فضای پلت فرم IoT در پنج سال آینده قدرتی را ایجاد می‌کند. هم‌چنین برای تکمیل این گزارش، باید بسیاری از سیستم عامل‌هایIoT را بازبینی کنیم تا بتوانیم در مورد روند فعالیت‌های کلیدی در صنعت بسترهای نرم افزاری مانند چگونگی تثبیت این بسترها، بحث کنیم.

نکاتی کلیدی در ارتباط با پلتفرم های IOT

  • درسال های آینده، بازار بستر IOT به سرعت در حال گسترش خواهد بود.
  • باید راه‌هایی را معرفی کرد که سیستم عامل ها، از طریق آن، بتوانند به شرکت‌هایی با پتانسیل IOT پنج مرحله ای کامل، برسند.
  • باید دسته بندی‌های کلیدی مانند پلت فرم‌های بلوک ساختمان و سیستم عامل‌های مدیریت محصول تعریف شود که در آن سیستم عامل IOT، بتواند کارآمد باشد.