رگ تک یا regtech

رگ تک  یا regtech، یکی از زیرمجموعه‌های فین‌تک با آینده‌ای روشن است. چشم انداز رگ تک، در حال تکامل است تا نیازهای که در خصوص انطباق وجود دارد، برطرف کند.

به نظر می‌رسد راه‌حل‌های رگ تک، راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از پرداخت مالیات موسسات مالی یا FI ها است و از سوی تنظیم کننده‌ها و سرمایه گذاران، به طور یکسان ارائه می‌شد.

با این حال، بسیاری از شرکت هایی که این راه حل ها را ارائه می دهند، از پیروی شرکت‌های دیگر در بخش فین تک خودداری می‌کنند.

این نکته‌ی غیر منتظره در صنعت رگ تک، احتمالا در عرض ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده حل خواهد شد به این دلیل که عوامل دیگری به فعالیت می پردازند و این رویکرد FI را به راه‌حل‌هایی برای رگ تک تغییر می‌دهند و این شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های پیشنهادی، تکامل پیدا می‌کنند.

برای راه اندازی مجدد راه حل هایregtech نیزبه همکاری با دیگران، تشکیل سازمان های صنعتی و استفاده از فرصت های جدیداحتیاج خواهد بود.

گزارش ارائه شده در تصویر پایین، از هوش در کسب و کار داخلی، خدمات تحقیق حق بیمه کسب و کار داخلی، یک مرور کلی بر قوانین مالی جهانی کنونی و موقعیت صنعت رگ تک فراهم شده است.

رگ تک

نکات کلیدی در ارتباط با این مسئله

  • انطباق با مقررات، مسئله‌ی مهمی است که بازارهای مالی جهانی هنوز با آن مواجه هستند.
  • راه اندازی رگ تک، به راه‌حل‌هایی می‌پردازد که می‌تواند باعث کاهش نکات امنیتی FI شود، اما عملکرد بسیار مناسبی دارد.
  • انتظار می‌رود که برای افزایش تغییرات، تصویب این راه‌حل‌ها را در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده انجام دهند.

تغییراتی مانند تکامل راه اندازی مداوم مدل‌های کسب و کار، افزایش تعداد مشارکت‌ها، ارتقاء تنظیم کننده‌های رگ تک، تغییر در نگرش به بخش FI ها و مشاوره‌هایی که بر تسهیل‌پذیری کمک می‌کنند.