بازاریابی آگیل یا بازاریابی چابک چیست؟

با افزایش انتظارات مخاطبان، تکنولوژی‌های بازاریابی و تعداد کانال‌هایی مورد نیاز برای رشد، پیش‌رفته تر می‌شوند. خوشبختانه، بازاریابی آگیل (Agile) یا بازاریابی چابک، کلیدی برای کار در شرایط ناپایدار است. اما واقعا بازاریابی آگیل چیست؟ آیا فقط سریع‌تر است؟

بازاریابی آگیل یا چابک، یک برنامه‌ی بلندمدت و سنجیده از روش آگیل است که برای مدیریت و بهبود کار یک تیم بازاریابی استفاده می‌شود. این زوش بازاریابی، نیاز به یک چشم‌انداز استراتژیک و هم‌چنین برتامه‌های بازار یابی یا مارکتینگ کوتاه‌مدت، متوسط و بلندمدت دارد.

این روش بازار یابی، نسبت به بازاریابی سنتی تفاوت‌هایی از جمله، تمرکز بر انتشار مکرر، آزمایش‌های سنجش و تعهد زیاد به رضایت مشتری دارد.

شما یک بازاریاب هستید و می‌خواهید بدانید که چگونه باید کار کنید. این توصیفات مبهم به درد شما نمی‌خورند. این نوشته به منزله‌ی یک راهنمای کامل بازاریابی آگیل یا چابک است و چگونگی استفاده از آن را در اختیارتان قرار می‌دهد. پس با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

  • از توسعه‌ نرم‌افزار آگیل تا بازاریابی آگیل یا بازاریابی چابک
  • مشخصات رویکرد آگیل برای بازاریابی چیست؟
  • روش‌های کم سود و چابک برای بازاریابی
  • اسکروم
  • کنبان
  • اسکرامبن
  • اسطوره‌های بازاریابی چابک
  • آگیل یک ضد برنامه است