۵ هدف برتر بازاریابی دیجیتال در سال ۲۰۱۸

مقدمه

کسب و کارها از بازاریابی دیجیتال استفاده می کنند و طبق آخرین یافته های تحقیقاتی مؤسسه کلاچ، ۸۳ درصد از آنها فکر می کنند پلت فرم بازاریابی دیجیتال انتخابی‌شان،‌ مژثر و مناسب است. اما تحقیقات نشان داده درگاه های مورد استفاده کسب و کارها برای پیاده سازی کمپین های بازاریابی به منظور افزایش فروش مستقیم و درآمد است. پیش بینی ها حاکی از آن است تا سال ۲۰۲۱ حدود ۲٫۱۴ میلیارد نفر خرید آنلاین انجام خواهند داد و بر این اساس پلتفرم دیجیتالی بازرگانان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

برای کسب و کار های کوچک، انتخاب کانال درست با اهداف بازاریابی مشخص،‌ کلید تحقق ROI مدنظر هنگام اجرای کمپین هاست.

به اندازه کسب و کار خود پیش از هدف گذاری دیجیتالی توجه کنید

تحقیق صورت گرفته از ۵۰۰ نفر از مدیران بازاریابی شرکت هایی در امربکا که بیش از یک صد نفر کارمند دارند، نشان می دهد ۲۱ درصد از شرکت های با ۱۰۱ تا ۵۰۰ کارمند به رشد آگاهی و شناخت مردم از برندشان در بازاریابی دیجیتال توجه می کنند و حدود تنها ۷ درصد از این شرکت ها به مقاومت و رقابت با رقبای تجاری در اهداف این روش از بازاریابی پرداخته اند.

بازاریابی دیجیتال
بازاریابی دیجیتال

همچنین ۲۱ درصد از شرکت هایی که تعداد کارکنانشان بیش از ۵۰۰۰ نفر هستند و شرکت های معظمی محسوب می شوند، رقابت با رقبای تجاری خود را در اهداف این روش از بازاریابی گنجانده اند.

اهداف برگزیده بازاریابی دیجیتال در سال ۲۰۱۸

بر اساس تحقیق مذکور،‌ ۵ هدف برگزیده این نوع از بازاریابی در سال ۲۰۱۸ بدین شرح بوده است:

۲۸ درصد از شرکت ها افزایش فروش و درآمد را مهم ترین هدف بازاریابی دیجیتال خود اعلام کرده اند. ۱۹درصد به آگاهی و معرفی برند خود توجه داشته و ۱۵ درصد از پاسخ دهندگان به تحقیق، بازاریابی دیجیتال را برای تغییر سرنخ ها و بازارهای هدف خود انتخاب کرده اند. ۱۳ درصد برای مقابله با رقبای تجاری سراغ این روش از بازاریابی رفته و ۱۱ درصد نیز افزایش ترافیک وب سایت را مدنظر داشته اند.

کانال های بازاریابی دیجیتال

پژوهش نشان می دهد ۸۱ درصد از شرکت کنندگان براین باورند که شبکه های اجتماعی موثرترین کانال در این نوع از بازاریابی است و وب سایت با ۷۸ درصد در رتبه دوم است. ایمیل مارکتینگ نیز با ۶۹درصد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

بازاریابی دیجیتال
بازاریابی دیجیتال

بیش از نیمی از شرکت کنندگان در تحقیق،‌ از تبلیغات بنری و نمایشگرهای محیطی به عنوان کانال بازاریابی دیجیتال نام برده اند. تبلیغات بنری، اپلیکیشن های موبایل و بازاریابی محتوا به ترتیب با ۵۵، ۵۳ و ۵۳ درصد انتخاب های بعدی کانال های این روش از بازاریابی برای مدیران بازاریابی شرکت های برتر امریکایی بوده است.

منبع: small business trends