۱۰ اقدام موثر برای جلوگیری از حملات سایبری در فضای دیجیتال – سپیدتک

  • ۰
حملات سایبری

۱۰ اقدام موثر برای جلوگیری از حملات سایبری در فضای دیجیتال – سپیدتک

حملات سایبری

حملات سایبری

صاحبان کسب و کارهای کوچک باید بدانند که، تقریبا نیمی از حملات سایبری گزارش شده، آنها را هدف قرار داده است. در حال حاضر، ۶۰٪ از این شرکت ها پس از حمله سایبری در عرض شش ماه، از کسب و کار خود بیرون می‌آیند یا از ادامه آن صرف نظر می‌کنند.

“Read More”