سهم اشتغال بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در سال ۹۶ – سپیدتک

  • ۰
اشتغال

سهم اشتغال بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در سال ۹۶ – سپیدتک

طبق آخرین آمار منتشر شده توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت، سهم اشتغال بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در سال ۹۶ ، همگی رشد قابل قبولی نسبت به سال ۹۵ را به ثبت رسانده‌اند.

این گزارش همچنین می‌افزاید: برآوردها نشان می‌دهد که در پنج سال آینده به طور متوسط سالیانه ۲.۵ درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ایران اضافه خواهد شد. این موضوع توجه جدی به اشتغال زایی فعالیت‌های اقتصادی به منظور جذب نیروی کار به خصوص جوانان جویای اشتغال و کار را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

“Read More”